Reflektioner från fastighetsmässan i Malmö

Raybased demonstrerade en del av de funktioner som bolagets system möjliggör på fastighetsmässan i Malmö. Montern var mycket välbesökt och ett stort antal intressanta diskussioner och kundkontakter togs under mässdagarna.