Valberedningens förslag inför Raybased AB:s årsstämma

Ta del av valberedningens förslag i nedanstående dokument.